RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Zmniejszanie kolejek do specjalistów przez jedynie słuszną władzę.


Od lat choruję na serce i już miałem nawet propozycję wszczepienia tzw. stymulatora. W końcu jednak doktor kardiolog powstrzymał tę akcję i jakoś się kolebię.

Ostatnio jednak miewam bardzo niskie ciśnienie przy którym na filmach doktorzy zdejmują maseczki i bezradnie spuszczają głowy. Pokazałem wyniki pomiarów mojemu doktorowi pierwszego kontaktu, który wypisał mi skierowanie do kardiologa (zresztą to ten sam doktor od lat mnie dotychczas doglądający).

Niestety, zapisać mnie może przychodnia na wizytę kardiologiczną dopiero na przyszły rok – zatem bez zmian.

Bez numerka mogę przyjechać i liczyć na dobre serce (kardiologa). Skierowanie nie odróżnia pacjenta od innych i nie przyspiesza wizyty.

Drugi cios nastąpił dziś. Otóż nie ma leku przeciwzakrzepowego o nazwie Sintrom. Ani w aptekach ani w hurtowniach. Jest to lek ratujący życie – ale kogo to obchodzi w czasie wyborów? Przecież ja to nie elektorat tylko słaby, pojedynczy głos – chyba bez znaczenia….

Oczywiście, można kupić tzw. zamiennik pod nazwą acenocoumarolum – tylko kto mi powie ile go mam użyć skoro dawkę Sintromu ustalałem kilka miesięcy?

Paradoksalnie w każdej ulotce zapisano abym zwrócił się do swojego doktora po poradę – no ale w tym roku doktor nie ma “numerków” – i (jak w skeczu Stanisława Tyma i Zofii Merle) koło się zamyka.

Mogę zażyć nowy lek według własnych umiejętności i na własne ryzyko – bo władza oczywiście reformuje, bogato informuje
i niczym nie ryzykuje……

“Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” – Panie Ministrze Zdrowia….

Szczęśliwych wyborów!

Polecam także uwadze felietony


1 komentarz »

  1. Autor: Jan

    22 May 2021 @ 15:06

    Ale mądrze napisane. Cały czas jest aktualne i dopóki rządzą ci ludzie co rządzą mało się zmieni w naszym kraju.
    Jan ostatnio opublikował..Pranie tapicerki i dywanu – krok po krokuMy Profile

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu · Adres TrackBack

Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google