RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Zagadnienie 4 i pół – zarób na energii


Jak się zapowiada od 01 lipca 2013 obniżkę cen energii, to trzeba znaleźć dla RWE Polska SA dodatkowe źródło przychodów, które by tę obniżkę cen zrekompensowało przedsiębiorstwu. A najlepiej jest w tym celu wystrzyc naiwne owce – czyli społeczeństwo – bo po to w końcu zostały stworzone
Rachunki za energię otrzymuje HB każdego miesiąca i od lat składa od nich reklamacje, ponieważ nijak nie zgadzają się one z obciążeniami wyliczonymi w oparciu o dokonywane przez nią odczyty liczników. Doszło w tej kwestii nawet do postępowania sądowego, w którym dnia 04.07.2013 mają się odbyć mediacje. 

UWAGA! 03 lipca 2013 wystawione zostały przez RWE Polska SA faktury korygujące za miesiące od kwietnia do czerwca 2013.

Wszystkie te problemy wynikają z prostej przyczyny: pomimo opłacania miesięcznie opłaty handlowej 75,38 zł, która zgodnie z Taryfą ma pokrywać koszty odwiedzin inkasenta, ów pracownik RWE w roku 2010 i 2011 odwiedził posesję HB zaledwie dwu lub trzykrotnie! I nawet w roku konfliktu otwartego pomiędzy RWE i HB czyli 2012, wizyty inkasenta były tak samo sporadyczne a rachunki konsekwentnie wystawiane na podstawie danych szacunkowych. I nadal HB musiała pisać swoje reklamacje, które owszem uwzględniano, nawet HB przeproszono za kłopoty – ale szacunkowych faktur nie poniechano.

Teraz słyszy HB, że wszystkiemu winien był i jest system komputerowy, który faktury nalicza i drukuje. Czy zatem pozwanym przed Sąd nie powinni być ani HB ani RWE ale producent programu księgowego dla RWE Polska SA i jego operatorzy?

Zasadniczym elementem sporu jest bowiem to, ze gdy policzy się należność z 12 faktur szacunkowych i porówna z virtualną całoroczną fakturą opartą na rzeczywistych odczytach z początku roku i jego końca – różnica w należności wynosi ok. 6000 złotych ! I teraz stało się podobnie – choć z powodu innego współczynnika.

W fakturze wystawionej HB za maj 2013 pojawiła się nagle dodatkowa kwota 143,97 zł jako opłata od tajemniczego współczynnika mocy = tg fi.

Otóż współczynnik ten powstaje w prosty sposób bo przez podzielenie liczby kVarh odczytanych przez licznik energii biernej indukcyjnej i liczby kWh zużytej energii czynnej. I jeśli ten tg fi jest mniejszy lub równy 0,40 – opłata zań wynikająca z umowy wynosi 0,00 zł – a to wynika z umowy o dostawę energii.

Ale można przecież zaprząc do pracy komputerowy system ochrony interesów RWE Polska SA. I co mamy?

Proszę zatem uważnie spojrzeć na ową  fakturę dla HB za maj 2013.

W drugiej z kolei tabelce “Wskazania układu pomiarowego energii biernej indukcyjnej” w pierwszej pozycji wpisał komputer zużycie energii tylko w ciągu jednego dnia świątecznego – bo 1 Maja – 604 kVarh ! Dla porównania – tyleż samo niemal bo 673 kVarh zostało zużyte przez następne 30 dni maja 2013. Cud jakiś czy co?

Nie, w matematyce, energetyce, chemii a także fizyce stosowanej trudno doszukiwać się cudów od czasów Ptolemeuszy począwszy. Należy przy tym wskazać czytającym , że pod wyliczeniami faktury znajduje się ‘legenda’  informująca co oznaczają litery R, Z, S, K, którymi oznakowane są dane (odczyty) użyte do wyliczenia należności – i widać, że litera K oznacza dane przekazane przez klienta !

Zgodnie z powyższym, odczyty z licznika na 30.04.2013 zostały przekazane do RWE Polska SA (potwierdza to litera K)  i była to wartość 1625,07 kWh energii czynnej oraz 262,99 kVarh energii biernej indukcyjnej.

Właśnie od tej wartości powinno być wyliczone zużycie energii biernej indukcyjnej za maj 2013, czyli 274,20 (31.05.2013) – 262,99 (30.04.2013/01.05.2013) = 11,21 x 60 = 672,6 kVarh, i dalej daje to tg fi = 672,6 kVarh/2013,9 kWh = 0,334.

Czyli opłata = 0,00 złotych.

Teraz kwiecień 2013 – proszę zwrócić uwagę, że odczyt na fakturze w drugiej tabelce wynosi i dla 01.04.2013 i dla 30.04.2013 = 252,92 ! Skąd takie dane?

Ano stoi przy nich literka S – więc jest to szacunek (mimo przekazania danych odczytowych 1559,84 kWh energii czynnej oraz 252,51 kVarh energii biernej indukcyjnej).

A co z odczytem przekazanym przez klienta? Nie pasował?

Laik  zauważy, że wyliczona jako dzienne zużycie pierwszomajowe liczba 604 kVarh – jest po prostu zużyciem kwietniowym !

A w kwietniu tg fi = 604 kVarh/3616,68 kWh = 0,167, więc też nie podlega opłacie.

Pytania są proste:

Czy doszło do przestępstwa i czy było to działanie zaplanowane – czy była to tylko pomyłka?

Na jaką skalę na terenie kraju taki proceder jest stosowany i jakie globalne dochody przynosi jego autorom?

Polecam także uwadze felietony


Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.236.239.91

Google