RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Zagadnienie 2


Kolejny odcinek sagi o tym, jak to komornik wsparty tym razem tzw. biegłym, konsekwentnie odbiera mi dach nad głową – na razie nie wspominając o moście….

 

Tym razem krótko:

Proszę czytelników moich zagadnień o porównanie dwóch opinii – oszacowań tej samej posesji. Nie chodzi tu o to, że posesje w różnym czasie mogą mieć różną rynkowa cenę ale o skalę błędów tzw. biegłego – bez oceny, czy popełnionych przypadkowo czy na zlecenie.

Ponieważ operaty szacunkowe maja kilkadziesiąt stron, nie będę zanudzał czytelników lekturą całości ale wskażę jedynie te najistotniejsze ich elementy.

Wycena pierwsza, dokonana została w sierpniu 2007 roku a przedstawiona jako dokument już 02.09.2008, opisuje dom o powierzchni 765 m2 o wartości 1.721.250 PLN.

Zaskakujące w tej wycenie jest to, że załączona do niej mapa sytuacyjna przedstawia sąsiednią nieruchomość – więc nie jestem do końca pewien, czy tzw. biegły wiedział co wyceniał.

Moje przypuszczenia może potwierdzać fakt, że druga wycena z dnia 15.07.2011, opisuje dom o powierzchni 830 m2, za to jakąś taniochę za 1.504.820 PLN.

Nie mówię, że dom nie może potanieć ale tak urosnąć? Chyba tzw. biegły zastosował metodę wzrostu taką jak innych, publikowanych w mediach, wskaźników.

Poza pominiętymi faktami, że 500 m od przedmiotowego domu umieszczony jest zjazd z trasy S8 i na Targówek jedzie się ode mnie niespełna 15 minut a ul. Górczewska ma 4 – 6 pasów ruchu do samego Centrum, ulice w Bliznem zostały wyasfaltowane a na domu wymieniłem ponad 250 m2 dachu, w wycenie brakuje też dwóch ostatnich stron właśnie z wyliczeniami końcowej wartości domu, których, mimo moich i właścicielki domu skarg – do dziś nie uzupełniono. Ani komornik, ani sam tzw. biegły ani Sąd Rejonowy, Okręgowy etc., nie odczuli takiej potrzeby.

O jakiej skali “błędu” tzw. biegłego mówimy, niech świadczy podana w artykule “Rynek mieszkaniowy w Polsce” z dnia 24.04.2012, developerska cena domu sprzedawanego w Lipkowie, czyli ok. 12 kilometrów dalej niż wyceniany dom w Bliznem Łaszczyńskiego. Otóż 204 m2 w Lipkowie kosztuje 1,5 mln PLN a 270 m2 w Bliznem o podobnym standardzie  + 500 m2 budynku produkcyjno-magazynowego z wszystkimi mediami na 50% większej działce = też 1,5 mln PLN. Oznacza to, że tzw. biegły i uczciwy komornik oddają “za friko” 500 m2 domu i 400 m2 działki o przybliżonej wartości 1,5 mln PLN.

No pogratulować dobroczynności – ale, ale, na czyją to rzecz?”

Intrygujące jest też to, że nowa wycena została dokonana pomiędzy terminami licytacyjnym, co woła o pomstę do nieba – ale ta sprawa również nie spędza snu z powiek żadnej z w/w instytucji prawnych.

Równie intrygujące są okoliczności powstania zlecenia na dokonanie wyceny nieruchomości, zwłaszcza po porównaniu argumentacji zawartej w uzasadnieniu odmowy dokonania wyceny przez komornika i nakazania tej wyceny przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie – postanowienia z dnia 11.01.2011 oraz 29.04.2011.

Pisałem o tym na trzeciej stronie mojej skargi do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 09.01.2012 oraz w Skardze do Sądu z dnia 08.08.2011 – niestety moja skarga do Ministra nie doczekała się odpowiedzi a skarga sądowa oczywiście została oddalona jako bezzasadna.

Wszystkie dokumenty opisane a nie zamieszczone na stronie www.paraprawo.pl są dostępne w aktach sprawy KM 435/01 w SR w Pruszkowie.

Polecam także uwadze felietony


Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 34.238.248.103

Google