RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Przed 22 laty w dniu 13 marca 1995 roku…


…strażnicy Skarbu Państwa z Agencji Nieruchomości Rolnych odebrali mi bezprawnie wielomilionowy majątek i do dziś nie wystawili zań pokwitowania ani nie uiścili zapłaty. Stało się to bez jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego i bez mojej obecności. Sam Skarb Państwa – broniony zaciekle i bez przebierania w środkach przez Sądy od Rejonowego do Najwyższego oraz Prokuratorię Generalną – przez 20 lat uchyla się całkowicie od odpowiedzialności za tę grabież. I nawet teraz, ostatnio, w sprawie III C 956/13 przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga, wszechwładna Agencja kolejny raz zlekceważyła prawo i sprawiedliwość nie wykonując zarządzenia Sądu zobowiązującego Agencję do przedstawienia konkretnych dokumentów księgowych.  Życie się kończy – krzywda trwa gdy spolegliwe wobec władzy media nabrały wody w usta i milczą, milczą…

Jak wynika z protokołu posiedzenia Sądu z dnia 21.05.2015, Sąd odrzucił zarówno swoje własne zarządzenie wydane rok temu tj. 18.06.2014 jak i mój ponowny wniosek o przedstawienie przez Agencję Nieruchomości Rolnych jakiegokolwiek dowodu na rozliczenie wzajemne ze mną za zagarnięty mi mój majątek i poprzestał na jednostronnym oświadczeniu byłego już pracownika Agencji o zamierzonym sposobie podziału niewielkiej zresztą części moich pieniędzy między palące potrzeby Agencji. Dowód na realizację tego zamierzenia nie okazał się już Sądowi potrzebny.

Z wydanego natomiast w dniu 21.05.2015 przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wyroku wynika wprost, że dla ustalenia tak zwanego stanu faktycznego i wydania orzeczenia, Sądowi temu dowody nie są wcale potrzebne (jeśli oczywiście idzie o Agencję) natomiast jeśli idzie o mnie to żadne, nawet najlepsze, nie mają wpływu na ostateczną sądową decyzję i mogą stanowić jedynie przeszkodę w dokonaniu właściwego rozstrzygnięcia.

A właściwym jest takie rozstrzygnięcie – według mojej oceny – które spełnia zadość stanowisku Agencji ….i kwita.

Po zastanowieniu się i ja doszedłem do wniosku, że żądane przeze mnie środki dowodowe będące we władaniu Agencji (przypominam, że jej pracownicy zabrali mi w roku 1995 oprócz mojego majątku, całą dokumentacją księgową) mogłyby rzeczywiście utrudnić w znacznym stopniu wydanie korzystnego dla Agencji orzeczenia…

Zainteresowanym czytelnikom polecam zagłębienie się w załączone dokumenty bo te nie pozostawiają złudzeń co do intencji orzekającego Sądu Okręgowego Warszawa – Praga.

Stworzone, jak króliki z kapelusza, tak zwane “dokumenty urzędowe” bez wahania przyjęte przez Sąd za pewniaki a stanowiące załączniki do pisma Agencji z dnia 18.02.2014,  są w istocie swej bezwartościowymi, stworzonymi naprędce wewnętrznymi dokumentami Agencji mającymi załatać nieudolnie wypuszczoną w świat dziurę finansową pomiędzy oficjalnie przedstawioną wartością mojego majątku a zewidencjonowaną w załączonej do owego pisma tabeli. Oparta na tak zwanych notatkach służbowych, sporządzonych po kilku miesiącach od odebrania mi przez Agencję mojego majątku, przecena tegoż majątku ze względu na kradzieże i innego rodzaju ubytki powstałe na terenie Agencji i pod jej nadzorem – stanowić ma dodatkowe obciążenie mojej osoby teraz, po 20 latach, chętnie zaaprobowane przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga, mimo mojego pisemnego protestu złożonego do Sądu w dniu 17.06.2014.

Podobnie bezskutecznie protestowałem przeciwko lekceważeniu sądowych zarządzeń przez Agencję i jej pełnomocnika w moim piśmie z dnia 11.01.2015. Moje pisma nie odniosły żadnego skutku a Sąd Okręgowy pominął ich treść i zawarte w nich rzeczowe argumenty w całości nawet nie wysilając się żeby je chociaż skomentować i odrzucić z jakimkolwiek uzasadnieniem.

Apelację złożyłem w dniu 17.07.2015 a moim głównym kłopotem było wpisanie w nagłówku nazwy mojego adwersarza. Dylemat, czy ja wciąż potykam się z Agencją potwierdził się dla mnie tym zaskarżonym wyrokiem aż nadto. Może są to moje subiektywne odczucia i może rzeczywiście Agencja to taka dobra organizacja działająca na rzecz wszystkich obywateli chcących odnieść sukces w rolnictwie zorganizowanym. Być może zapomniałem o podstawowej zasadzie, że agencyjne grabie grabią tylko do siebie i że czynią to zupełnie bezkarnie i niekoniecznie w towarzystwie prawa konstytucyjnego, cywilnego i karnego.

I całe szczęście, że w skrajnych sytuacjach mamy do kogo poskarżyć się na wyrządzaną nam krzywdę, gdyż sprawujące nad nami konstytucyjną ochronę niezawisłe i niezależne sądy powszechne…….

Polecam także uwadze felietony


Komentarzy: 4 »

 1. Autor: Dominik

  20 March 2015 @ 18:55

  To jest Polska i tu mogą kraść. Dzisiaj rządzą komornicy więc uważaj.
  Dominik ostatnio opublikował..Jak poprawić sprawność mózguMy Profile

 2. Autor: soda

  19 April 2015 @ 21:29

  Właściwie dużo się nie zmieniło w kwesti równowagi siły państwo-człowiek od lat 50-tych ubieglego wieku ….

 3. Autor: Norbert

  27 May 2015 @ 17:37

  Tak jak Dominik napisał. To jest Polska – dziki kraj.
  Norbert ostatnio opublikował..Busy Płock, Autobusy, przewóz osób i wynajem autokarów!My Profile

 4. Autor: Piotr

  3 August 2016 @ 12:08

  Smutne to wszystko.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu · Adres TrackBack

Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google