RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Prawo


Utarło się pojęcie, że istnieją kraje cywilizowane, te które do grona tych cywilizowanych kandydują oraz kraje dzikie, barbarzyńskie, o których można opowiadać tylko kawały. Ciekawe przy tym, ze dla niemal każdego z krajów obojętne której kategorii, podana klasyfikacja przynosi zupełnie różne rezultaty.  
Dla Anglików wszyscy na całym świecie są gorzej wychowani i maja gorsze, naganne przyzwyczajenia, tradycje i zasady. Polacy lubią dworować sobie z Rosjan a w Ameryce…w Ameryce to biją Murzynów.   
Tymczasem Uniwersytety w Nairobi, Kairze czy Tunisie mają notowania w światowych rankingach wyżej niż nasze czołowe Uniwersytety Warszawski czy Jagielloński, które łapią się ledwie na czwartą setkę.
Errata:
Angielscy gentlemani i angielskie ladies pod nosem angielskiej szkoły z angielskimi nauczycielami, angielskiej Policji i angielskiego ośrodka pomocy społecznej pozwolili na zagłodzenie na śmierć 4 latka z Polski tylko dlatego (moim zdaniem), że należał on do gorszych rodziców z gorszego kraju – do imigrantów z Polski (tak jakby ta Anglia była dla Polaków Ziemią Obiecaną).
W Rosji aresztowano znowu kandydata na Prezydenta Moskwy i to tuż po jego wiecu przedwyborczym – bo nadal nie był namaszczony przez Prezydenta Rosji.
Niemcy jako nadludzie pierwsi na Świecie zbudowali ‘fabryki śmierci’ dla milionów innych ludzi tylko dlatego, że lepiej sobie radzili w handlu i chodzili do swoich kościołów w soboty. Teraz już w nowych czasach – uzależniają od siebie gospodarczo kraj po kraju, bez wojny i bez ofiar zdobywając przy okazji poklask innych krajów Zachodu, którym jest to na rękę tylko nie maja odwagi same otwarcie tego uczynić. 
A w Ameryce? A w Ameryce nadal bija Murzynów – tyle, że z wzajemnością.
Taka organizacja Świata nazywa się właśnie prawem.
Zasad prawa trzeba przestrzegać koniecznie ale po to jest ustanowiona z kolei władza, żeby bez względu na te zasady egzekwowała posłuszeństwo wobec nich jedynie od ludzi nie będących władzą – według zasady Orwell’a z “Folwarku zwierzęcego” :
“wszystkie zwierzęta są równe ale niektóre równiejsze”.  
W ten sposób na Świecie powstało paraprawo, czyli ‘prawo na niby‘, które jako samo ‘prawo‘ ma zastosowanie wraz z bezprawiem i karą do masy ludzkiej a jako samo ‘na niby‘ wraz z każdorazowym rozgrzeszeniem – do władzy.
A taki znów podział kroi całą ludzkość linią biegnącą przez wszystkie klasyfikacje narodowe, również te wymienione na wstępie jak owe zwierzęta z ‘Folwarku’ – na równych i równiejszych, tych którym można robić krzywdę i tych, którzy krzywdę mogą robić (bezkarnie) – w imieniu prawa.
 

Polecam także uwadze felietony


Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.238.95.208

Google