RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Początki


Autor myśli

Urodziłem się 02 maja 1955, pomiędzy dwoma Świętami odmiennymi od siebie ideologicznie. Prawdopodobnie stąd bierze swoje źródło wpływ nurtów robotniczego i chrześcijańskiego na moje życie.

Środowisko robotnicze wielkich na tamten czas zakładów przemysłowych Radomia („Walter” i „tytoniówka”), obecne było przez całe moje dzieciństwo i młodość na równi z ideami praktycznego chrześcijaństwa kształtowanymi we mnie aż do matury z religii, której świadectwo mam i przechowuję.

Moi ojcowie moralnego pokoju to głównie Ks. Biskup Piotr Gołębiowski, który nadał mi na bierzmowaniu imię Benedykt, Ks. Kanonik Andrzej Łukasik, na którego grobie przy każdej mojej wizycie na cmentarzu radomskim zapalam znicz i uczyniłem to też wczoraj oraz Ks. Jan Mikos, obecnie 75 letni Kanonik honorowy, prowadzący schronisko Towarzystwa im. Św. Brata Alberta koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Oczywiście, miałem styczność z wieloma innymi światłymi i moralnymi ludźmi, o których pamięć przechowuję a o których wówczas było zdecydowanie łatwiej niż w czasach dzisiejszych.

Nie sposób nie wymienić moich świeckich guru, którymi z całą pewnością było małżeństwo chemików, moich nauczycieli licealnych Państwa Banaszkiewiczów, moja Pani od polskiego – Ewa Zawadzka, czy pozornie bardzo groźny nauczyciel fizyki Pan Jan Szafraniec. Oczywiście nikt z nas nie zapomni naszej historyczki i znakomitego wykładowcy matematyki – prof. Wronki.

Zresztą i cała nasza klasa i nasi wychowawcy nie należeli do przeciętniaków. Wszak do dziś VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu należy do ścisłej czołówki szkół średnich we wszystkich możliwych rankingach.

Dość zauważyć, że z 27 osób, które ukończyły IV A, aż 14 stało się studentami bez zdawania egzaminów wstępnych!

Ze szkoły podstawowej najlepiej zapamiętałem piękną Panią od polskiego, Iwańską, przy której jako 14 latek dostawałem mocnych rumieńców.

A potem były studia….

Kolejny felieton poświęcę moim rodzicom – a wierzcie, że będzie ciekawie

Polecam także uwadze felietony


Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.238.186.43

Google