RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Interpretacja prawa


Czy ktoś z czytelników rozmaitych publikacji o tematyce prawnej zastanawiał się ile może kosztować jedno słowo ‘przekrętu’ ustawowego?

Mnie osobiście kosztowało to jedno słowo 40 milionów złotych a sędziowie, którzy popełnili – moim zdaniem – pospolite przestępstwo polegające na usunięciu słowa ‘pełnych’ z treści art. 703 Kodeksu cywilnego – cieszą się nadal dobrą opinią i sądzą w najlepsze. I mimo, że kolejny wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie całkowicie obala wydane w Warszawie wyroki odbierające mi zasądzone w I instancji odszkodowanie, Sąd Apelacyjny w Warszawie nie dopuścił (znowu faulując) do wznowienia postępowania a interesów Skarbu Państwa skarżonego przeze mnie o ‘zastępcze’ odszkodowanie, broni zaciekle Prokuratoria Generalna.

Ten mój przypadek jest ściśle skrywany w obiegu prawniczym i mediach, do tego stopnia, że jeszcze do niedawna nawet w programach komputerowych nie było umieszczonych żadnych orzeczeń zapadłych w tej sprawie a obecnie można znaleźć w nich jedynie ostateczny wyrok Sądu Najwyższego odrzucający kasację. Ciekawe przy tym jest to, że Sąd Najwyższy badając kasację dysponuje niezbitymi dowodami mojej zapłaty czynszu dzierżawnego a nie dysponuje żadnym dowodem istnienia zaległości w zapłacie czynszu i taki zarzut kasacyjny odrzuca.

Szeroko pojęta interpretacja prawa polega zatem nie tylko na odmiennym zrozumieniu słów i znaków interpunkcyjnych użytych przy zapisach konkretnych artykułów Ustaw stanowiących prawo ale także na dosłownym stosowaniu  istniejących zapisów bez ich rozszerzania, wycinania liter i słów, albo też uciekania się do pomijania niekiedy całych fragmentów zdań ustawowych zapisów lub marginalizowania ich znaczenia.

Przypomnę tu głośny proces przeciwko ‘lwicy lewicy’ Pani Aleksandrze Jakubowskiej, skazanej ostatecznie prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata za próbę (nieudaną) usunięcia z projektu tzw. ustawy medialnej w roku 2002 słów ‘lub czasopisma’. W Jej przypadku zapadł zatem wyrok karny choć ustawa nigdy nie weszła w życie i żaden wyrok na jej podstawie nie zapadł ani też nikt nie doznał z tego powodu żadnych strat. Ja natomiast straciłem 40 milionów złotych z powodu usunięcia przez sędziów przy uzasadnianiu wyroków słowa ‘pełnych’ z obowiązującej Ustawy – i sprawę zamieciono pod dywan. 

Proces odszkodowawczy przeciwko Skarbowi Państwa toczy się i już na pierwszym posiedzeniu Sądu zapadł wyrok oddalający moje powództwo bez przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania. Prokuratoria Generalna zdecydowała a Sąd za nią powtórzył w uzasadnieniu wyroku, że nie można oceniać pracy sędziów Sądu Najwyższego. Zamieszczone zaś po to właśnie w Kodeksie cywilnym art. 417.1 par.2 oraz w Kodeksie postępowania cywilnego art. 424.1b – są przepisami bez zastosowania.

Tak więc nawet nowe przepisy, wprowadzone do Kodeksów w roku 2010 na podstawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego mogą być nie akceptowane i uznane za niepotrzebnie wiążące ręce sędziom przy stosowaniu prawa. To też interpretacja prawa

Polecam także uwadze felietony


Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.238.7.202

Google