RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Dziadkowie


Żyli na przełomie wieków tak jak my – tylko, że ten ich przełom był 100 lat wcześniej…

O dziadkach wiem niewiele, głównie dlatego, że umarli zanim ja się urodziłem.  To jest takie “nieszczęście” wszystkich niemal dzieci, których rodzice późno się na nie decydują albo życie samo za nich wybiera ten czas – owszem są też i tacy, którzy bardzo starannie unikali „wpadek”.

Wydaje się, że w czasach młodości moich rodziców o antykoncepcji wiedziano mało a w środowiskach robotniczych – raczej bardzo mało, bardziej więc jest prawdopodobne, że przyczyną mojego późnego przyjścia na świat, był po prostu późny, powtórny związek moich rodziców. Dowodem zaś na szczere uczucie między rodzicami, może być fakt, że urodziłem się niemal dokładnie w dziewięć miesięcy po ślubie – na co wskazują załączone dokumenty.

Dziadkowie moi, mimo dwóch a nawet trzech wojen światowych (doliczając rosyjsko – japońską), w swojej znacznej większości, żyli długo i zdrowo i tylko o dziadku Janie Turzyńskim nie wiem niemal nic, gdyż zaginął on w Mandżurii w roku 1908 gdzie trafił prawdopodobnie jako felczer z armią carską, zdążywszy przedtem uszczęśliwić babcię Katarzynę z którego to szczęścia narodził się kolejny Jan Turzyński – mój ojciec.

Babcia Katarzyna pozostała mi w pamięci małego chłopca jako dożywotnia wdowa po dziadku, chodząca w czerni i samotna w swojej utraconej nagle miłości.

Los dziadka Jana do dziś nie został wyjaśniony.

Inaczej nieco potoczyły się koleje życia dziadków Minda, gospodarzących dwa wieki temu we wsi Ruda Wielka koło Radomia.

Dziadek Wincenty przeżył babcię Agnieszkę (zm. 1947 w wieku lat 74) o 7 lat i dożył  lat 86. Jako ciekawostkę podam szanownym czytelnikom strony www.paraprawo.pl, że dziadek Wincenty zmarł w tym samym dniu 09.01.1954, w którym narodziła się Halina – tak, tak, ta od zagłady myszy, moja sąsiadka – opiekunka.

O życiu dziadków Minda wiem trochę więcej bo zachowało się w dobrym stanie kilka dokumentów z nimi związanych. A zatem, możecie zapoznać się ze stratami dziadków poniesionymi w czasie wojny niemiecko – rosyjskiej w 1917 roku, które wyliczyła grodzka komisja likwidacyjna – dokumenty z dnia 20.03.1917.

Możecie też obejrzeć jak wyglądały wydawane w roku 1940, przez niemieckie władze okupacyjne, dokumenty hipoteczne. Ten pochodzący z dnia 31.08.1940 wraz z mapą geodezyjną, opisuje transakcję zakupu przez dziadków działek ziemi w Pruszakowie k/Radomia w dniu 31.12.1930 roku.

Wiem jeszcze to, że zaraz po wojnie, dziadkowie a po śmierci babci sam dziadek Wincenty, prowadził sklep ogólno towarowy przy ul. Białej 4 w Radomiu.

Załączam zdjęcia dziadków Minda – jedyne, jakie się u mnie zachowały.

Więcej o dziadkach dowiem się zapewne już niedługo, gdyż mam przewidziane miejsce we wspólnym z nimi i matką, grobie a i czasu będziemy mieli dość, żeby się dobrze poznać, tylko jeszcze nie wymyśliłem sposobu, jak by tą wiedzą podzielić się z internautami…

Polecam także uwadze felietony


Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google