RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka…


…nadal zajmuje się ochroną praw człowieka przysługujących jednostce wobec wszech potężnego aparatu władzy czyniąc zadość zasadom państwa prawa, czy już tylko ochrania państwo prawników przed owymi zasadami państwa prawa?

Kiedy w sierpniu 2014 ukończyłem mój poprzedni felieton poświęcony działaniu ETPC w Strasburgu, pozostawałem w przekonaniu, że musi upłynąć trochę czasu aby i ten europejski organ nabrał znowu cech empatii dla jednostki “zmiażdżonej” przez machinę władzy państwowej. Wyraziłem nawet swoje powątpiewanie czy przy obecnych układach politycznych jest to w ogóle możliwe.

Zmiany na szczytach władzy roku 2015 dawały mi prawo sądzić, że zapowiadany powiew “dobrej zmiany” przechyli nieco relacje władza – jednostka na korzyść jednostki. Często transmitowane Msze Św., przychylny ton wypowiedzi Episkopatu wobec odnowionego Rządu, widok Pana Prezydenta podnoszącego z ziemi komunikanty oraz słyszalne “Ojcze Nasz…” z ust Pani Premier  tym bardziej utwierdzały mnie w tym przekonaniu.

Niestety, nic bardziej błędnego. Sądy ze swoimi “niezawisłymi” i “niezależnymi” od przepisów prawa sędziami nadal nic sobie nie robią z krzywdy ludzi zmuszonych – głównie faulami władzy i jej urzędników – do korzystania z orzeczeń sądowych dla uzyskania niekiedy najprostszych nawet świadczeń, których opór urzędujących władców wszelakich szczebli nie pozwala doświadczyć w prosty i bezkonfliktowy sposób.

Moje przekonanie, że taka “dobra zmiana” ma szansę zaistnieć na poziomie ETPC miało swoje uzasadnienie w ogólnie widocznej poprawie poziomu życia mieszkańców zjednoczonej Europy, międzynarodowym inwestycjom gospodarczym czy też intensywnym zabiegom Kościoła w kierunku ewangelizacji życia społecznego i międzynarodowej oraz międzykulturowej współpracy ekumenicznej i socjalnej.

Miałem nadzieję, że ETPC roku 2017 pochyli się nad moją sprawą, w której od 20 lat sądy w Polsce ignorują przepisy prawa uchwalane przez polski Parlament albo dowolnie kształtują treść istniejących przepisów tak aby dopasować ją do zaistniałej akurat potrzeby jako-takiego uzasadnienia niekorzystnego dla mnie orzeczenia.  Ponieważ wszystkie moje sprawy toczą się przeciwko Skarbowi Państwa wydawać by się mogło, że to właśnie ETPC stanie w mojej obronie i przetrzepie skórę takim “pożytecznym” sądom czyniącym ze swej misji usługę ochrony interesów skarbowych.

Dość podkreślić choćby trzy fakty:

1/ przez 20 lat strona skarbowa nie przedstawiła ani jednego dowodu księgowego na potwierdzenie swego stanowiska procesowego w żadnej z kilkunastu spraw (i to zupełnie sądom nie przeszkadzało wydawać korzystne dla Skarbu orzeczenia i nie przeszkadza – jak sie okazuje także ETPC)

2/ mimo wezwań sądowych i moich wniosków dowodowych strona skarbowa przez 20 lat nie przedstawiła żadnego rozliczenia ze mną należnych wzajemnie kwot a sądy i tak orzekły tak jak sobie tego Skarb zażyczył.

3/ Wszystkie wydane przez 20 lat przeciwko mnie orzeczenia od sądu rejonowego po Najwyższy (poza jedynym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt I C 929/03 z dnia 30.05.2008) zostały wydane w wyniku bezprawnej zmiany treści art. 703 Kodeksu cywilnego. Zastosowanie treści prawidłowej tego artykułu zmusiłoby i Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy w Warszawie do wydania korzystnego dla mnie orzeczenia.

Tak też powinno być i z orzeczeniem ETPC – ale było inaczej. Moja skarga z dnia 20.10.2016 została co prawda przyjęta do rozpoznania 07.02.2017 ale tylko po to aby zostać błyskawicznie (jak na ETPC) odrzucona jednoosobowo i bez uzasadnienia ani nawet bez prawa do zapytania o uzasadnienie!

Trybunał nawet nie wspomniał o pogwałceniu moich praw człowieka w wyniku odmowy podjęcia postępowania odszkodowawczego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w trybie art. 424.1b Kpc. Jedyne co można wyczytać z otrzymanej decyzji ETPC z 08.06.2017 to opinia, że rozpoznający skargę nie zauważył aby wobec mnie Państwo zastosowało przemoc….

Polecam także uwadze felietony


1 komentarz »

  1. Autor: Olga

    12 March 2019 @ 11:31

    Wydaje mi się że tylko ochrania państwo prawników przed owymi zasadami państwa prawa…
    Olga ostatnio opublikował..Jak zadbać o zdrowy klimat w domu?My Profile

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu · Adres TrackBack

Zostaw komentarz

CommentLuv badge
 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google