RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Postanowienie SN 20.04.2016

Postanowienie SN 20-04-20160001

Postanowienie SN 20-04-20160002

Postanowienie SN 20-04-20160003

Postanowienie SN 20-04-20160004

Postanowienie SA Warszawa 19.06.2015

Postanowienie SO Praga 25.03.2015

Postanowienie SO 01.08.2014

Postanowienie SO 01.07.2014

Próba wyłączenia Sędziów Sądu Apelacyjnego

Postanowienie SO w Warszawie 21.11.2013

Postanowienie SO 06.11.2013

Postanowienie SO 15.10.2013

Postanowienie SO Warszawa 06.08.2013

Postanowienie o odrzuceniu skargi 14.06.2013

Postanowienie SR 22.07.2013

Postanowienie SO 03.07.2013

Postanowienie SA Warszawa 25.04.2013

Postanowienie SA Warszawa 278 25.04.2013

Postanowienie SO Warszawa – Praga 10.01.2013

Postanowienie SA 736 29.04.2013

Postanowienie SA 624 29.04.2013

Postanowienie SR 14.03.2013

Postanowienie SO Gdańsk 15.04.2013

Postanowienie Sądu Okręgowego 07.01.2013

Postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu 03.04.2013

Postanowienie o umorzeniu 25.03.2013

Postanowienie SO 18.02.2013

Postanowienie SO 07.01.2013

Postanowienie 14.01.2013

Postanowienie SO 10.01.2013

Postanowienie 19.12.2012

Postanowienie SSO Ewy Dietkow 16.11.2012

Postanowienie komornika 12.11.2012

Postanowienie SA 01.10.2012

Postanowienie SA 28.08.2012

Postanowienie sądu z dnia 27.07.2012

Postanowienie SO z dnia 12.07.2012

Postanowienie z dnia 26.06.2012

Postanowienie o wpisie hipoteki 25.06.2012

Postanowienie SO 25.06.2012

Postanowienie komornika z dnia 23.05.2012

Postanowienie z dnia 23.05.2012

Postanowienie SO w Warszawie 20.04.2012

Postanowienie Sądu z dnia 20.04.2012

Postanowienie Sądu z dnia 20.04.2012

Postanowienie Sądu z dnia 20.04.2012

Postanowienie 28.03.2012

Postanowienie z dnia 13.02.2012

Postanowienie SN 03.02.2012

Postanowienie z dnia 12.08.2011

Postanowienie SA 12.07.2011

Postanowienie 14.06.2011

Postanowienie Sądu z dnia 18.05.2011

Postanowienie Sądu z dnia 29.04.2011


Postanowienie SO 13.04.2011

Postanowienie Sądu Najwyższego 17.03.2011

Postanowienie z dnia 14.02.2011

Postanowienie z dnia 27.01.2011

Postanowienie Komornika z dnia 11.01.2011

Postanowienie Sądu z dnia 04.01.2011

Postanowienie Sądu z dnia 02.12.2010

Postanowienie z dnia 05.11.2010

Postanowienie komornika z dnia 13.10.2010

Postanowienie SN 19.08.2010

Postanowienie komornika z dnia 13.08.2010

Postanowienie Sądu z dnia 26.04.2010

Pokaż Postanowienie z dnia 03.03.2010

Postanowienie z dnia 08.03.2010

Postanowienie SN 04.12.2009

Postanowienie SA Warszawa 02.10.2009

Postanowienie Sądu z dnia 14.09.2009

Postanowienie SA 17.06.2009

Postanowienie SO w Warszawie 28.04.2009

Postanowienie Sądu z dnia 10.04.2009

Postanowienie SR w Pruszkowie 16.01.2009

Postanowienie IPN z dnia 14.11.2008


Wiecej w felietonie ‘Matka‘.

Postanowienie Sądu z dnia 07.11.2008

Postanowienie SA w Warszawie 24.10.2008

Postanowienie komornika 23.09.2008

Postanowienie SO 19.03.2008

Postanowienie sądu z dnia 26.04.2007

Postanowienie sądu z dnia 26.04.2007

Postanowienie SA Warszawa 07.06.2006

Postanowienie SA Warszawa 27.10.2005

Postanowienie komornika z dnia 02.06.2005

Postanowienie komornika

Postanowienie sądu z dnia 31.05.2005

Postanowienie sądu z dnia 31.05.2005

Postanowienie sądu z dnia 31.05.2005

Postanowienie sądu z dnia 31.05.2005

Postanowienie komornika z dnia 23.05.2005

Postanowienie komornika z dnia 23.05.2005

Postanowienie komornika z dnia 28.02.2005

Postanowienie komornika z dnia 28/02.2005

Postanowienie komornika z dnia 20.12.2004

Postanowienie komornika z dnia 20.12.2004

Postanowienie komornika z dnia 16.03.2000

Postanowienie komornika z dnia 16.03.2000

Postanowienie SR Radom 28.12.1994

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google