RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Ojciec – wspomnienie na 112 rocznicę Jego urodzin

O Janie Turzyńskim warto napisać choćby to, że mimo braku medali na marynarce, przy bramce wejściowej na stadion RKS „Broń” Radom nikt nie żądał od niego legitymacji, karty wejściowej albo innej wersji wejściówki na zawody… >>>>

Mamo, mamo! Piszą o nas….

Przed 22 laty w dniu 13 marca 1995 roku…

…strażnicy Skarbu Państwa z Agencji Nieruchomości Rolnych odebrali mi bezprawnie wielomilionowy majątek i do dziś nie wystawili zań pokwitowania ani nie uiścili zapłaty. Stało się to bez jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego i bez mojej obecności. Sam Skarb Państwa – broniony zaciekle i bez przebierania w środkach przez Sądy od Rejonowego do Najwyższego oraz Prokuratorię Generalną – przez 20 lat uchyla się całkowicie od odpowiedzialności za tę grabież. I nawet teraz, ostatnio, w sprawie III C 956/13 przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga, wszechwładna Agencja kolejny raz zlekceważyła prawo i sprawiedliwość nie wykonując zarządzenia Sądu zobowiązującego Agencję do przedstawienia konkretnych dokumentów księgowych.  Życie się kończy – krzywda trwa gdy spolegliwe wobec władzy media nabrały wody w usta i milczą, milczą… >>>>

Schronisko

Proszę wszystkich o wsparcie dla Schroniska “Nasze Gospodarstwo”, prowadzonego przez niestrudzonego Ks. Jana Mikosa i grupę wolontariuszy dla kilkudziesięciu starych, chorych i porzuconych osób. Wraz z moją sąsiadką Haliną, w miarę naszych możliwości, wspomagamy to Schronisko od kilku lat uzyskując pomoc naszych sąsiadów i znajomych. Teraz, wobec opisanych przez prasę kłopotów jakie nawiedziły gminę Waśniów, w której schronisko to się znajduje, Wasza pomoc, drodzy internauci, byłaby tym bardziej cenna i oczekiwana. Ja i Wy też będziemy kiedyś starzy i niedołężni i czy wówczas ktoś nam pomoże z takim poświęceniem jak Ks. Jan Mikos?

Dziadkowie

Żyli na przełomie wieków tak jak my – tylko, że ten ich przełom był 100 lat wcześniej… >>>>

Moja prawa noga

Albo Homo Sapiens albo człowiek rozumny. Utożsamianie tych różnojęzycznych nazw nie zawsze jest uzasadnione. Bywa, że “sapiens” dla niektórych człekokształtnych znaczy po prostu sapanie….. >>>>

Początki

Autor myśli

Urodziłem się 02 maja 1955, pomiędzy dwoma Świętami odmiennymi od siebie ideologicznie. Prawdopodobnie stąd bierze swoje źródło wpływ nurtów robotniczego i chrześcijańskiego na moje życie. >>>>

Rodzice

Szczególnym kłopotem były dla moich rodziców wywiadówki, więc starali się na nie nie chodzić co najmniej z dwóch powodów: >>>>

Matka (dokumenty IPN)

Był rok 1942 a ABCD, to byli ci faceci, którzy kazali aresztować pierwszy raz, ciężarną Zofię Mindę i zamknąć Ją w piwnicach domu przy ul. Kościuszki 6. Mieściła się tam katownia gestapo – coś jakby lokalny, radomski Pawiak.

>>>>

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google