RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Das ist die Geschichte von dem 22-jahrigen Kampfeines Einzelnen und seine Verfassungsrechte gegen die demokratisch gewahlte Regirung

22 years of fighting of the alone citizen against the State probably democratic…

22 years of fighting me as a lonely citizen against the State probably democratic

Moja apelacja 16.12.2015

 

Moja apelacja 18.06.2012

 

“Świat zepsuty” – dedykuję Premierowi Rzeczpospolitej Polskiej na wybory 2019

Ignacy Krasicki, rok 1780

miejmy nadzieję, że ciąg dalszy nie nastąpi….

Moja apelacja 17.09.2015

Moje pismo 11.01.2015

Moje pismo 17.06.2014

Moja apelacja 956.17.07.2015

Jak i po co uchwalono w Parlamencie RP przepis art. 424.1b Kpc

Skarga kasacyjna 520.25.04.2015

Opinia Radcy Prawnego 02.03.2015

Moje wnioski i zażalenie 21.07.2014

Moje pismo do SO 12.12.2011

Moje pismo do SO WP z załącznikami 26.06.2014

Moje pismo do SA 03.12.2013

Mój pozew + załącznik 18.08.2008

Moje zażalenie 28.10.2013

Brzoza dr(z)ewniana

Moje dwa pisma do Sądu Apelacyjnego 02.10.2013

Prawo

Utarło się pojęcie, że istnieją kraje cywilizowane, te które do grona tych cywilizowanych kandydują oraz kraje dzikie, barbarzyńskie, o których można opowiadać tylko kawały. Ciekawe przy tym, ze dla niemal każdego z krajów obojętne której kategorii, podana klasyfikacja przynosi zupełnie różne rezultaty.  
Dla Anglików wszyscy na całym świecie są gorzej wychowani i maja gorsze, naganne przyzwyczajenia, tradycje i zasady. Polacy lubią dworować sobie z Rosjan a w Ameryce…w Ameryce to biją Murzynów.   
Tymczasem Uniwersytety w Nairobi, Kairze czy Tunisie mają notowania w światowych rankingach wyżej niż nasze czołowe Uniwersytety Warszawski czy Jagielloński, które łapią się ledwie na czwartą setkę.
Errata:
Angielscy gentlemani i angielskie ladies pod nosem angielskiej szkoły z angielskimi nauczycielami, angielskiej Policji i angielskiego ośrodka pomocy społecznej pozwolili na zagłodzenie na śmierć 4 latka z Polski tylko dlatego (moim zdaniem), że należał on do gorszych rodziców z gorszego kraju – do imigrantów z Polski (tak jakby ta Anglia była dla Polaków Ziemią Obiecaną).
W Rosji aresztowano znowu kandydata na Prezydenta Moskwy i to tuż po jego wiecu przedwyborczym – bo nadal nie był namaszczony przez Prezydenta Rosji.
Niemcy jako nadludzie pierwsi na Świecie zbudowali ‘fabryki śmierci’ dla milionów innych ludzi tylko dlatego, że lepiej sobie radzili w handlu i chodzili do swoich kościołów w soboty. Teraz już w nowych czasach – uzależniają od siebie gospodarczo kraj po kraju, bez wojny i bez ofiar zdobywając przy okazji poklask innych krajów Zachodu, którym jest to na rękę tylko nie maja odwagi same otwarcie tego uczynić. 
A w Ameryce? A w Ameryce nadal bija Murzynów – tyle, że z wzajemnością.
Taka organizacja Świata nazywa się właśnie prawem.
Zasad prawa trzeba przestrzegać koniecznie ale po to jest ustanowiona z kolei władza, żeby bez względu na te zasady egzekwowała posłuszeństwo wobec nich jedynie od ludzi nie będących władzą – według zasady Orwell’a z “Folwarku zwierzęcego” :
“wszystkie zwierzęta są równe ale niektóre równiejsze”.  
W ten sposób na Świecie powstało paraprawo, czyli ‘prawo na niby‘, które jako samo ‘prawo‘ ma zastosowanie wraz z bezprawiem i karą do masy ludzkiej a jako samo ‘na niby‘ wraz z każdorazowym rozgrzeszeniem – do władzy.
A taki znów podział kroi całą ludzkość linią biegnącą przez wszystkie klasyfikacje narodowe, również te wymienione na wstępie jak owe zwierzęta z ‘Folwarku’ – na równych i równiejszych, tych którym można robić krzywdę i tych, którzy krzywdę mogą robić (bezkarnie) – w imieniu prawa.
 

Moje pismo do Sądu 19.08.2013

Czasy PRL

Czasy PRL można z grubsza podzielić na odcinki ‘zaciskania kagańca’ i ‘odwilży’. Jako, że całe nasze życie toczy się według schematu sinusoidy to i te okresy następowały naprzemiennie ze swoimi maksimami i minimami. Mnie przyszło żyć już w nieco lepszych czasach bo od roku 1955, czyli miałem start niemal równo z ‘odwilżą gomułkowską’.

Odczuła to moja cała rodzina, bo przestano nachodzić matkę za AK i polityczną Brzezinkę a i ojcu dano spokój, za jego bezpartyjny fanatyzm.

Jako potomkowie przedwojennych ‘kułaków’ rodzice moi zapragnęli mieć swój własny dom, więc na posiadanej z dawien dawna działce wybudowali – z pensji robotniczej – ‘chałupkę’ o powierzchni 38 m2 z przybudowaną tzw. drwalką. ‘Chałupka’ ta była jak na czasy PRL dość luksusowo wyposażona, gdyż jako pierwsza na całej ulicy – 16 domów – miała łazienkę z bieżącą ciepłą wodą i kanalizacją. Woda do kąpieli grzała się sama podczas gotowania obiadu – ot taki polski wynalazek. 

Łazienka ta stała się wkrótce przyczyną organizowania w sąsiednim pokoju (szczególnie w soboty) hazardu i testowania produktów państwowego monopolu spirytusowego zakąszanego wytworami kulinarnych geniuszy – naszych matek – które wówczas tworzyły przecież coś z niczego.  Przy zarzuconym ceratą w rybki okrągłym stole przegrywano więc w ‘tysiąca’ i ’66’ fortuny (słyszałem nawet o 15 złotych!) a o przebiegu gry dyskutowano nazajutrz zawzięcie podczas niedzielnego meczu na trybunach stadionu Broni lub Radomiaka.

A gdy przyszły jesienne słoty albo zima zamiotła ulicę śniegiem i pousypywała metrowe zaspy, można było w najcieplejszym miejscu ‘chałupki’ – kuchni – zobaczyć grupę wykąpanych przyjaciół, którzy z wypiekami na twarzy wsłuchiwali się w przygody Pana Michała i innych sienkiewiczowskich bohaterów, o których na głos czytał ojciec. Miał on ten talent jakiego nie powstydziliby się lektorzy nagrywający współcześnie audiobooki. Nie było mocnego, który nie zalałby się łzami gdy Kettling podkładał pochodnie pod beczki z prochem w podziemiach zamku w Kamieńcu Podolskim…

Ponieważ moja nauka zarówno w szkole  podstawowej jak i w liceum nie wymagała zainteresowania się nią moich rodziców, także i moje podróże które zacząłem dość wcześnie nie wywołały ich sprzeciwu nawet wtedy, gdy musieli wystawić mi notarialną zgodę na samodzielną podróż do Czechosłowacji w roku 1972.

W tym samym roku zacząłem zarabiać na podróże udzielając korepetycji z chemii dzieciom zamożnych radomian a gdy w wyniku całkiem udanego startu w XIX Olimpiadzie Chemicznej uzyskałem prawo wstępu bez egzaminów na Warszawski Uniwersytet, moje podróżowanie mogło rozwijać się w sposób niczym nie zakłócony – i tak się rozwijało.

Kardiolog w polskim NFZ

Moje zażalenie 17.07.2013

Apelacja HB 03.06.2013

Moje zażalenie 11.04.2013

Pismo powódki 04.03.2013

Dokumenty z 12.02.2013

Załącznik do protokołu 12.02.2013

Wniosek o sprostowanie protokołu 12.02.2013

Moje zażalenie 08.01.2013

Moje zażalenie 10.01.2013

Moje zażalenie 24.12.2012

Moje pismo procesowe 14.12.2012

Pozew o zapłatę 24.09.2012

Moje pismo 30.10.2012

Wniosek do komornika 01.08.2012

Mój wniosek do komornika 05.11.2012

Moja apelacja 31.12.2012

Moje pismo z załącznikami 31.12.2012

Zgłoszenie potrącenia 26.04.2012

Moja apelacja i wniosek 11.10.2012

Moja apelacja 26.03.2011

Moje pismo 23.12.2010

Rozszerzenie pozwu z załącznikami 18.01.2010

Zawiadomienie Sądu o dokonaniu potrącenia wierzytelności 18.01.2010

Moje pismo do ETPC 26.11.2009

Moje pismo do ETPC 07.11.2009

Wniosek z dnia 09.01.2009

Odpowiedź na apelację 09.12.2008

Moja skarga 30.09.2008

Moje pismo 20.02.2008

Moje pismo 30.10.2007

Moje pismo 05.10.2007

Pozew 19.04.2007

Moje pismo procesowe 31.07.2006

Moje zażalenie do SN 30.06.2006

Moja kasacja 10.04.2006

Wniosek z dnia 06.06.2005Mój pozew 05.02.2004

Moje pismo 11.02.1998

Mój pozew o przywrócenie naruszonego posiadania 17.07.1995

Moje pismo 08.03.1995

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google