RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Izrael – Jordania’05

       

 

 

USA’94

 

Moje klimaty na polskiej ziemi

Maroko ’00

 

Włochy’77 – ’88

Witam Państwa z Włoch, które w mojej Galerii nie będą przedstawiane chronologicznie według dat moich podróży. Ponieważ nawet tytuły i same okładki książek o Włoszech wypełnią każdą prywatna bibliotekę, proponuję aby każdy przeglądający Galerię foto spróbował potraktować ją jako własną retrospektywę, nakłonił swą pamięć do odnalezienia w Galerii miejsc, w których sam był, spędził czas miło lub trochę gorzej, wspomniał o spotkanych osobach i przeżytych wydarzeniach. Na początek przedstawię garstkę fotek wykonanych w sierpniu roku 1977 w Sienie podczas Palio, na slajdach ORWO (NRD), które po 35 latach leżakowania w szufladzie przerobiłem na pliki jpg – co z całą pewnością miało wpływ na obecną ich jakość. A ja tam byłem, fotki dniem robiłem a nocą tańczyłem i wino piłem.

Dalej następuje zbiór fotografii z kilku kolejnych podróży do Włoch w tym jednej z moją siedmioletnią wówczas córką Martą (patrz także Senegal ’01), wykonanych kieszonkowym aparatem Yashica Kyosera i zeskanowanych obecnie celem utworzenia Galerii Włochy ’77 – ’88.

Polecam także dwa filmiki ze słynnych na cały Świat sieneńskich wyścigów konnych – czy zauważycie jakieś zmiany na przestrzeni 31 lat?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6STLk2gYjFs – sierpień roku 1977.      

http://www.youtube.com/watch?v=ffOXBd9QBZ8&feature=player_detailpage – rok 2008

Życzę przyjemnych doznań – mimo raczej lichej jakości fotek – za co z góry serdecznie przepraszam.

Monety i banknoty sąsiadów Polski XX w

                                     Białoruś

Pięknie dziękuję za zainteresowanie – monety i banknoty innych krajów Świata są włączone do galerii narodowych.

Rodos’06

Dominikana’04

O Dominikanie można powiedzieć krótko – piękny kraj ze wspaniałą przyrodą, plażami i ośrodkami wypoczynkowymi oraz gościnnymi mieszkańcami. Jej stolica Santo Domingo – najstarsze miasto Ameryki Południowej założone w 1496 roku przez Bartolomeo Kolumba (brata Krzysztofa) – to obecnie w miarę nowoczesna ponad dwumilionowa metropolia z otwartą w 2009 roku 14,5 km linią metra, niezliczoną ilością barów, knajpek i innych miejsc wieczornej rozrywki tańszej i droższej oraz pretensjami do bycia naukową, kulturalną i muzealną stolicą Ameryki Środkowej.

Warto przypomnieć, że w styczniu roku 1979, Bł. Jan Paweł II Papież, od wizyty w katedrze Santa Maria la Menor w Santo Domingo, rozpoczął swoja pierwszą pielgrzymkę, odwiedzając dalej Meksyk i Bahamy. Wówczas również, całując po raz pierwszy po wylądowaniu ziemię lotniska Santo Domingo, ustanowił późniejszy obyczaj całowania na lotniskach ziemi kraju, do którego pielgrzymował.

Grecka wyspa Chios (’04 – ’07)

 

Maracana 1990

Monety i banknoty polskie XX w.

 

 

Niestety, nie jestem profesjonalnym numizmatykiem i nie śmiem nawet z takimi konkurować, więc przedstawiłem w galerii to czym dysponowałem. Dziękuje, jeśli mi to Państwo wybaczą…

Leon i Kazimiera’06

Nałęczów’04

Matmata’03

 

Grecja’02

Turcja’02

Amsterdam’01

Stockholm’01

Senegal’01

Gambia’00

Ameryka Płd.’90

 

Pieszczany, Słowacja

Kiruna – Gibraltar,78

Turcja’75

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google