RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Epizod 5

Pamięć o krzywdach nieukaranych jest goryczą, której niczym nie uda się osłodzić ale też nie uda się zamazać w historii narodu. >>>>

Odznaczenie Andrzeja Kwiatkowskiego

W dniu 27.06.2015 Wojewoda Mazowiecki odznaczył Andrzeja Kwiatkowskiego Krzyżem Wolności i Solidarności. Gratulacje !

Epizod 4

Geneza strajków studenckich w Polsce w roku 1981 nie jest do końca utożsamiana z powodem ogłoszenia strajku w radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Strajk w Radomiu jest przypisywany niemal wyłącznie protestowi części środowiska akademickiego, przeciwko wyborowi prof. dr hab. płk Michała Hebdy na Rektora tej uczelni…. >>>>

Epizod 1

Nie byłem i nie jestem bojownikiem czasu przeszłego. Pewnie moje dzieci wolałyby mieć ojca „styropiana” i u władzy ale wytłumaczyłem im, że muszą zadowolić się dziadkami – bohaterami minionego czasu wojny i czasu pokoju….

>>>>

Epizod 2

Jest taka piękna willa w Warszawie w okolicach ul. Racławickiej, gdzie w okresie stanu wojennego – jak podawała gminna wieść – mieszkał minister MSW, gen. Kiszczak Z. Nieopodal tej willi działy się zaś rzeczy nieobyczajne… >>>>

Epizod 3

Nowoczesność do polskiej motoryzacji zakradała się w latach 1980 kuchennymi drzwiami a może tylko szparą pod drzwiami….

>>>>

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.227.235.216

Google