RSS Paraprawo

Homo homini lupus est

Archiwum

Polecane strony


Art. 32 Konstytucji RP. Article 32


1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Art. 45 Konstytucji RP. Article 45


1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

Art. 54 Konstytucji RP. Article 54


1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

Art. 77 Konstytucji RP. Article 77


1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Archiwum roku 2015

Moje klimaty na polskiej ziemi

Moja apelacja 16.12.2015

 

Moja apelacja 18.06.2012

 

Wyrok SA Warszawa 16.04.2014

 

Wyrok SO Praga 18.06.2012

 

Wyro SO Praga 29.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Świat zepsuty” – dedykuję Premierowi Rzeczpospolitej Polskiej na wybory 2019

Ignacy Krasicki, rok 1780

miejmy nadzieję, że ciąg dalszy nie nastąpi….

Moja apelacja 17.09.2015

Wyrok SO Warszawa 14.07.2015

Zagadnienie 11 – komornikowi jak za zboże + cdn

 14.07.2015  zapadł wyrok! SSO Anna Pogorzelska zużyła aż 17 kartek papieru aby obronić swego Prezesa i na koniec uzasadnienia stwierdzić, że: “…nawet stwierdzenie niezgodności orzeczenia z przepisami prawa….nie jest równoznaczne z działaniem bezprawnym Sądu.”  i dalej “…Sąd Okręgowy w orzeczeniu spornym kierował się nie tylko brzmieniem przepisów….ale w przeważającej mierze oparł się na praktyce sądów i zasadzie słuszności (?)…”. “Przeważającym w postanowieniu Sądu Okręgowego były nie uregulowania prawne i przepisy ale zasady słuszności i praktyki sądowej…“. Czy można się dziwić medialnym działaniom komorników i poniewieraniu obywateli przez sądy? Czy z tego wynika, że słuszna praktyka sądów to działanie wbrew przepisom? Ja chyba śnię! Po dłuższym namyśle – złożyłem 17.09.2015 bardzo krótką apelację >>>>

Zagadnienie 9 – niezawisłość sędziów bez granic

Z ostatniej chwili: Sprawę do końca w I instancji prowadziła bez przeszkód SSO Ewa Dietkow a mój wniosek o Jej wyłączenie odrzuciła osobiście i to jednoosobowo! W marcu SSO Ewa Dietkow wydała ostateczne postanowienie, którego kopię doręczono mi 24.08.2015. Warto przyjrzeć się szczegółowo uzasadnieniu wydanego postanowienia i porównać jego treść z całkowicie przeciwną opinią biegłej sądowej, w oparciu o którą postanowienie to winno być wydane. Można dostać głębokich bruzd na czole ze zdziwienia jak różne elementarze służyły w Polsce Ludowej do nauki czytania – literatura niemal sensacyjna.
Apelacja odrzucona bo podrobione moje podpisy, bez jakiegokolwiek sprawdzenia, SSO Ewa Dietkow usankcjonowała postanowieniem 03.07.2013 jako prawidłowe potwierdzenie doręczenia!  Czy dlatego nie dopuszczono do jej wyłączenia? Moje zażalenie na to postanowienie z 17.07.2013 zostało odrzucone w dniu 29.07.2013 a od spóźnionej w takim wypadku apelacji SSO Ewa Dietkow zażądała 20.000 złotych wpisu!
Według moich doświadczeń osobistych, tzw. niezawisłość sędziów, przestaje być atrybutem praworządności  a staje się usprawiedliwieniem dla rażącego łamania prawa.  Skutkiem tego w prowadzonym od czterech lat moim postępowaniu przeciw egzekucyjnym III C 736/08 nie odbyło się żadne merytoryczne posiedzenie Sądu a wezwanie na termin, na którym zapadł wyrok, nie zostało mi doręczone, zaś mój podpis na “zwrotce” został prostacko podrobiony. Mimo tego SSO Ewa Dietkow orzekła 16.03.2012  o oddaleniu pozwu bez jakiejkolwiek czynności procesowej. Podobnie postanowieniem na pierwszym posiedzeniu odrzuciła 16.11.2012  moje powództwo III C 278/10. I właśnie otrzymałem dwa postanowienia Sądu Apelacyjnego. A jak dalej potoczyły się wydarzenia w sprawie – proszę czytać na końcu felietonu. >>>>

Zagadnienie 8 – historia uczciwości sędziów (niektórych) i komorników (też niektórych)

Kolejne ustawy o czynnościach i kosztach komorników od lat wzbudzały i nadal wzbudzają kontrowersje wśród uczestników postępowań egzekucyjnych swoimi mało precyzyjnymi sformułowaniami dającymi komornikom praktycznie swobodną rękę do dokonywania rozmaitej skali „przekrętów”, jeśli nie przestępstw, popełnianych – niestety przy niemej akceptacji sądów i prokuratur (dowody w moim archiwum) >>>>

Podróż druga i pół – Związek Radziecki’76

Zakaz palenia papierosów na Placu Czerwonym obowiązuje od 40 lat
Czerwiec roku 1976 przyniósł Polsce brzemienne w skutkach protesty robotnicze – te znane i obfitujące w konsekwencje – w Radomiu i Ursusie i te mniej znane i mniej komentowane >>>>

Maroko ’00

 

Włochy’77 – ’88

Witam Państwa z Włoch, które w mojej Galerii nie będą przedstawiane chronologicznie według dat moich podróży. Ponieważ nawet tytuły i same okładki książek o Włoszech wypełnią każdą prywatna bibliotekę, proponuję aby każdy przeglądający Galerię foto spróbował potraktować ją jako własną retrospektywę, nakłonił swą pamięć do odnalezienia w Galerii miejsc, w których sam był, spędził czas miło lub trochę gorzej, wspomniał o spotkanych osobach i przeżytych wydarzeniach. Na początek przedstawię garstkę fotek wykonanych w sierpniu roku 1977 w Sienie podczas Palio, na slajdach ORWO (NRD), które po 35 latach leżakowania w szufladzie przerobiłem na pliki jpg – co z całą pewnością miało wpływ na obecną ich jakość. A ja tam byłem, fotki dniem robiłem a nocą tańczyłem i wino piłem.

Dalej następuje zbiór fotografii z kilku kolejnych podróży do Włoch w tym jednej z moją siedmioletnią wówczas córką Martą (patrz także Senegal ’01), wykonanych kieszonkowym aparatem Yashica Kyosera i zeskanowanych obecnie celem utworzenia Galerii Włochy ’77 – ’88.

Polecam także dwa filmiki ze słynnych na cały Świat sieneńskich wyścigów konnych – czy zauważycie jakieś zmiany na przestrzeni 31 lat?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6STLk2gYjFs – sierpień roku 1977.      

http://www.youtube.com/watch?v=ffOXBd9QBZ8&feature=player_detailpage – rok 2008

Życzę przyjemnych doznań – mimo raczej lichej jakości fotek – za co z góry serdecznie przepraszam.

Pismo Agencji 18.02.2014

Moje pismo 11.01.2015

Moje pismo 17.06.2014

Moja apelacja 956.17.07.2015

Protokół SO Praga 18.06.2014

 

Przed 22 laty w dniu 13 marca 1995 roku…

…strażnicy Skarbu Państwa z Agencji Nieruchomości Rolnych odebrali mi bezprawnie wielomilionowy majątek i do dziś nie wystawili zań pokwitowania ani nie uiścili zapłaty. Stało się to bez jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego i bez mojej obecności. Sam Skarb Państwa – broniony zaciekle i bez przebierania w środkach przez Sądy od Rejonowego do Najwyższego oraz Prokuratorię Generalną – przez 20 lat uchyla się całkowicie od odpowiedzialności za tę grabież. I nawet teraz, ostatnio, w sprawie III C 956/13 przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga, wszechwładna Agencja kolejny raz zlekceważyła prawo i sprawiedliwość nie wykonując zarządzenia Sądu zobowiązującego Agencję do przedstawienia konkretnych dokumentów księgowych.  Życie się kończy – krzywda trwa gdy spolegliwe wobec władzy media nabrały wody w usta i milczą, milczą… >>>>

Postanowienie SA Warszawa 19.06.2015

Postanowienie SO Praga 25.03.2015

Protokół SO Praga 21.05.2015

Wyrok SO Praga 21.05.2015

 

Odznaczenie Andrzeja Kwiatkowskiego

W dniu 27.06.2015 Wojewoda Mazowiecki odznaczył Andrzeja Kwiatkowskiego Krzyżem Wolności i Solidarności. Gratulacje !

Jak i po co uchwalono w Parlamencie RP przepis art. 424.1b Kpc

Skarga kasacyjna 520.25.04.2015

Monety i banknoty sąsiadów Polski XX w

                                     Białoruś

Pięknie dziękuję za zainteresowanie – monety i banknoty innych krajów Świata są włączone do galerii narodowych.

Wyrok SA Warszawa 21.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze komentarze

Kategorie dokumentów

Galerie foto

Mój wiek XX

Ślubowanie sędziów:

The oath taken by polish judges:
As the common court judge I do solemnly swear to serve faithfully the Republic of Poland, uphold the law, conscientiously perform the duties of a judge, administer justice according to the law, impartially and according to my conscience, I swear to keep the State and official secrets and to behave according to the principles of dignity and integrity”.

The person making the oath may add at the end:

„So help me God.”"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot:

"Tak mi dopomóż Bóg."

Visitor counter

Licznik odwiedzin

Twój IP: 3.238.95.208

Google